กิจกรรมของเรา

กลุ่มสัญจรเพื่อสังคม ทำดีเพื่อสังคม

ชมภาพย้อนหลังการสัญจรเพื่อสังคม ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลากว่า 19 ปี

เริ่มตั้งแต่ ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มสัญจรเพื่อสังคม ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมกับเยาวชนทั้งในเมืองและต่างจังหวัด กลุ่มเราได้มีความตั้งใจที่จะทำต่อเนื่องทุกๆ ปี แม้กิจกรรมที่เราร่วมกันทำจะช่วยสังคมโดยรวมไม่ได้มากมาย แต่เราก็คิดว่าอย่างน้อยเราก็มีส่วนได้ช่วยสังคมที่เราอาศัยอยู่ และเพื่อแบบอย่างที่ดีต่อๆ ไป