บริจาคสิ่งของ
    อุปกรณ์การเรียน หนังสืออ่านเล่น อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ ที่นอนเด็กเล็ก สบู่ ยาสีฟันเด็ก แป้ง ผ้าเช็ดตัว ของเล่นเด็ก ขนม และสิ่งที่ขาดแคลนสำหรับโรงเรียน

บริจาคด้วยเงิน
    การบริจาคเป็นเงินทำให้ได้ในสิ่งที่เด็กๆและทางโรงเรียนต้องการ โดยนำเงินไปซื้อสิ่งของที่ขาดแคลนจริงๆ และมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็ก เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก และคุณครูอาจใช้เงินเพื่อซื้อหาสิ่งของที่ขาดแคลน และการซ่อมบำรุงโรงเรียนและอื่นอีกมาก

ของใช้แล้ว
    เสื้อผ้า หนังสือ ของเล่นเด็ก คอมพิวเตอร์ วีซีดี สำหรับดูการ์ตูน และอื่นๆที่คิดว่ามีประโยชน์กับเด็กๆและทางโรงเรียน     

กิจกรรมพิเศษ
    หากกลุ่มหรือหน่วยงานไหนต้องการทำกิจกรรมร่วมเพื่อให้ความรู้ต่อเด็กๆทางกลุ่มสัญจรเพื่อสังคมยินดีที่จะให้ความร่วมมือโดยแจ้งความประสงค์มาทางกลุ่มสัญจรฯ

หน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรอื่น
   เรามีความยินดีต้อนรับกลุ่มองค์กรอื่นๆ ที่ทำกิจกรรมนี้อยู่แล้วมาร่วมในกิจกรรมที่กลุ่มสัญจรฯได้จัดทำขึ้นเพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนในการทำความดีนี้ต่อกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

รายชื่อตัวแทนกลุ่มสัญจรเพื่อสังคม

ประธานกลุ่มสัญจรเพื่อสังคม ปี 2563-2564

คุณไกรวัลย์ เทียมจิต
เบอร์โทรศัพท์ 0989936164
เบอร์โทรศัพท์ (สำรอง) 0612826965 และ 0916983092
 
คุณพัชรี ( นักธุรกิจ) ที่ปรึกษาประธานกลุ่ม 0947929994
คุณอรุษ ( นักธุรกิจ) ประชาสัมพันธ์ 0946396297
คุณสุพรพรรณ(นักธุรกิจ) เลขา 0916983092
คุณศรีเพ็ญ(นักธุกิจ) คณะกรรมการ 0816150264
คุณทายวุฒิ  คณะกรรมการ  
คุณจิรัชภูมิ(นักธุรกิจ) คณะกรรมการ 0925569261
คุณวรินทร(นักธุรกิจ) คณะกรรมการ  
คุณเจริญศักดิ์ รองประธาน 0819077775
คุณศุภมาศ  ที่ปรึกษา 0868850686
คุณอุไร(นักธุรกิจ) ประธาน 089-0103104
คุณสิริกร(บิ้ง)นักธุรกิจ) คณะกรรมการ  
คุณสิริพร(นักธุรกิจ) คณะกรรมการ  
คุณสุภาวดี คณะกรรมการ 0922833991