โรงเรียนบ้านพุบอน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

673 Views
โรงเรียนบ้านพุบอน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
กลุ่มสัญจรเพื่อสังคมได้เดินทางไปมอบสิ่งของให้กับทาง โรงเรียนบ้านพุบอน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
สมาชิกกลุ่มสัญจรฯได้ช่วยเหลือกัยรวบรวมปัจจัยสิ่งของ ไปมอบให้ทางโรงเรียน เป็นสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560