โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4

607 Views
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4
ตัวแทนกลุ่มสัญจรเพื่อสังคม ได้ไปส่งมอบสิ่งของและปัจจัยให้กับ โรงเรียนตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4  บ้านห้วแม่คำ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย