โรงเรียนบ้านแก่งประลอม ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

935 Views
ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมกับกลุ่มสัญจรเพื่อสังคม
โรงเรียนบ้านแก่งประลอม ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ชุมชนแห่งนี้ชาวบ้านมีอาชีพรับจ้างเด็กๆจึงขาดแคลน จึงทำให้ครูต้องทำงานหนักและต้องแบกรับภาระหนักมาก งบประมาณที่ได้ก้ไม่ค่อยเพียงพอคุณครูต้องหาทุนมาซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อมีอาหารตอนเช้าและอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ มาดูบรรยากาศที่กลุ่มสัญจรเพื่อสังคมได้ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนแห่งนี้ 

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560