มอบสิ่งของและปัจจัยให้ผู้ความช่วยเหลือครูและนักเรียนโรงเรียนวิชาวดี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

635 Views
วันที่ 24 มี.ค. 65 ไปมอบสิ่งของให้ผู้ความช่วยเหลือทั้งสิ่งของและปัจจัย ให้ครูและเด็กๆ โรงเรียนวิชาวดี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์