โรงเรียนบ้านหนองเก่า ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

585 Views
วันที่ 24 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองเก่า ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา และสิ่งของให้ทางโรงเรียน