มอบของให้เด็กพิการทางสมอง และเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี

129 Views
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทางกลุ่มสัญจรเพื่อสังคมได้มอบของให้เด็กพิการทางสมอง และเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี